Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 15 januari 2024

19:00 - 20:30
Locatie

MBG01 (achter kantine)

Voorzitter
M. Pijl
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3.b

 4. 4.a

  11-12 Raadscommissie
  14-12 Themabijeenkomst Doorontwikkeling regionale raadsledenbijeenkomst
  21-12 Raadsvergadering
  08-01 Informatiebijeenkomst Beleidsplan 2024- 2027 Veiligheidsregio NHN, kadernota 2025Veiligheidsregio NHN, dekkingsplan brandweerzorg en meerjarenontwikkelplan brandweer
  10-01 Nieuwjaarsreceptie

 5. 4.b
  Mededelingen werkgeverscommissie
 6. 5.a

  24-1 kadernota's GR'en

 7. 7
  Voorstel commissieagenda's, themabijeenkomsten en andere bijeenkomsten raad periode
 8. 7.b

 9. 10

  Tijdens de tweedaagse is door een meerderheid van de aanwezigen geconcludeerd dat er behoefte is aan aanpassing van het gebruik en mogelijke uitbreiding van de huidige raadsinstrumenten.


  Daarna is er in het presidium de wens uitgesproken om ook te kijken naar de vergaderdruk. Dit heeft geleid tot het “comité voor uitvoering opdracht m.b.t. vergaderwijze/vergaderdruk”. Een van de uitkomsten van dit comité is de spreektijden regeling, maar voor een verdere uitwerking van andere ideeën is behoefte aan extra leden ivm de beschikbaarheid van huidige leden.


  Graag bespreken wij met het presidium
  - hoe verder te gaan met huidige voorstellen (spreektijden, werkwijze moties vao)
  - ⁠wie er kunnen bijdragen aan verdere ontwikkelingen.

 10. 13
  Integriteit
 11. 14
  Rondvraag
 12. 15
  Sluiting