Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 8 oktober 2020

20:30 - 21:40
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
J. Stam
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot  maandag 5 oktober 9.00 uur worden ingediend.
Tot 29 september kunnen raadsvoorstellen worden geplaatst bij de agendapunten.

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 20:30
 2. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 3. 4

 4. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Participatie bij evaluatie huisvesting arbeidsmigranten
 5. 6

  Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode november 2020 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
  De Bestuurlijke termijn agenda agenda is ter kennisname.

 6. 7

  Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 7. 8
  SAMENLEVING - 20:50
 8. 8.1

  Gemeente Medemblik kent een rijk palet aan accommodaties en voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid in onze kernen. Het in stand houden van al deze accommodaties heeft, bij ongewijzigd beleid, een grote impact op de gemeentebegroting. De raad heeft het college op 9 april 2020 opdracht gegeven accommodatiebeleid op te stellen. Dit voorstel is de eerstvolgende stap in het proces om te komen tot een Lange Termijn Accommodatiebeleid.


  Er wordt de raad voorgesteld in te stemmen met:
  1. voorstel over strategische afwegingsrichtingen voor het lange termijn accommodatiebeleid;
  2. voorstel over kaders voor het participatietraject.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Lange Termijn Accommodatiebeleid - 2e ronde: politieke vragen
  Lange Termijn Accommodatiebeleid, bijlage 3 Participatieplan
 9. 9
  Sluiting - 21:40