Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Participatie bij evaluatie huisvesting arbeidsmigranten

ID

62

Gedaan in
Raadscommissie 2020 (5. Vaststellen toezeggingenlijst )
donderdag 8 oktober 20:30 tot 21:40
Raadzaal (MBG06)
Onderwerp

Participatie bij evaluatie huisvesting arbeidsmigranten

Omschrijving

Vervolg op Toezegging 862 (afgedaan): Het college heeft 25.09.20 gemeld: in september spraken wij met buitenlandse werknemers, kernraden, werkgevers, huisvesters en LTO. Waarom staan arbeidsmigranten hier niet bij genoemd? En wat hebben de gesprekken opgeleverd? Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.

Einddatum

31-12-2020

Portefeuillehouder

H. Nederpelt

Stand van zaken

30/10/2020: Afgehandeld, deze vraag is schriftelijk beantwoord.

Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening

12-11-2020

Datum behandeling afdoening in raadscommissie