Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Participatie bij evaluatie huisvesting arbeidsmigranten

ID
62
Gedaan in
Raadscommissie 2020 (5. Vaststellen toezeggingenlijst )
donderdag 8 oktober 20:30 tot 21:40
Raadzaal (MBG06)
Onderwerp
Participatie bij evaluatie huisvesting arbeidsmigranten
Omschrijving
Vervolg op Toezegging 862 (afgedaan): Het college heeft 25.09.20 gemeld: in september spraken wij met buitenlandse werknemers, kernraden, werkgevers, huisvesters en LTO. Waarom staan arbeidsmigranten hier niet bij genoemd? En wat hebben de gesprekken opgeleverd? Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.
Einddatum
31-12-2020
Portefeuillehouder
H. Nederpelt
Stand van zaken
30/10/2020: Afgehandeld, deze vraag is schriftelijk beantwoord.
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
12-11-2020
Datum behandeling afdoening in raadscommissie