Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

ODNHN robuustheidscriteria omgevingsdiensten

ID
258
Gedaan in
Raadscommissie 2024 (9.1. Kadernota's 2025 gemeenschappelijke regelingen)
donderdag 1 februari 19:00 tot 21:55
Raadzaal (MBG06)
Onderwerp
ODNHN robuustheidscriteria omgevingsdiensten
Omschrijving
De heer Broeders zegt toe in het DB/AB van de ODNHN de zorg in te brengen die wordt geuit over de robuustheidscriteria omgevingsdiensten. Het ministerie van I&W heeft geconstateerd dat onze OD op een aantal punten onvoldoende scoort bijv. over een tekort aan opleidingsbudget en het ontbreken van een innovatiebudget. Een verbeterplan zou in 2026 klaar moeten liggen, het ravijnjaar. Kan hierover een reactie volgen naar het ministerie om uitstel te krijgen.
Einddatum
30-4-2024
Portefeuillehouder
J. Broeders
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Datum behandeling afdoening in raadscommissie