Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties (aangenomen)

Motie v.o.d. Hart voor Medemblik Wmo-indicaties voor onbepaalde tijd in de gemeente Medemblik

ID
130
Agendapunt
Gemeenteraad 2023 (A.6. Moties Vreemd aan de orde van de dag (uit niet afgeronde agenda raad 1 juni 2023))
donderdag 22 juni 19:30 tot 22:10
Raadzaal (MBG06)
Titel
Motie v.o.d. Hart voor Medemblik Wmo-indicaties voor onbepaalde tijd in de gemeente Medemblik
Toelichting
Verzoekt het college: 1. Over te gaan tot de implementatie van WMO-indicaties voor onbepaalde tijd in de gemeente Medemblik, voor die inwoners bij wie deze indicatie passend is, rekening houdend met de ervaringen en best practices van gemeenten zoals Maastricht, Rotterdam en Stichtse Vecht; 2. De raad te informeren over de implementatie en eventuele uitdagingen die zich voordoen gedurende het proces; 3. Te waarborgen dat de invoering van Wmo-indicaties voor onbepaalde tijd niet leidt tot onnodig gebruik van voorzieningen, maar juist zorgt voor meer maatwerk en een betere afstemming op de individuele zorgbehoefte van cliƫnten, waarbij zorgprofessionals beoordelen of een inwoner hiervoor in aanmerking komt en regelmatige evaluaties worden ingepland om zicht te houden op de situatie.
Einddatum
31-12-2023
Portefeuillehouder
Y. Nijsingh
Stand van zaken
Status in actieve informatie van 31 januari 2024
Fractie(s)
Raadsleden
Datum afdoening
31-1-2024
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
29 februari 2024
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(s)