Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties (aangenomen)

Opdat Wij Leren

ID
167
Agendapunt
Gemeenteraad 2024 (D.1. Moties Vreemd aan de orde van de dag)
donderdag 14 maart 19:30 tot 22:30
Raadzaal (MBG06)
Titel
Opdat Wij Leren
Toelichting
Verzoekt het college: In gesprek te gaan met de schoolbesturen van de basisscholen in de gemeente Medemblik en SG de Dijk om te bevorderen dat de bovenbouw een bezoek gaat maken aan bijvoorbeeld het Oorlogsmuseum en iedere brugklasser van SG de Dijk een schoolbezoek maakt naar bijvoorbeeld het Holocaustmuseum.
Einddatum
28-6-2024
Portefeuillehouder
G. Gringhuis
Stand van zaken
Opgenomen in de actieve informatie voor de commissie van 11 april 2024: In het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) van 10 april jongstleden heeft het college het gesprek hierover gevoerd met de schoolbesturen van de basisscholen en SG de Dijk. Hierbij gaven zij aan dat zij deze informatie delen met de directeuren van de scholen, maar dat het de verantwoordelijkheid is van de directeuren hoe zij het onderwijsprogramma uitvoeren en dat de Tweede Wereldoorlog/de Holocaust hier nadrukkelijk een onderdeel van het curriculum is.
Status
Fractie(s)
Raadsleden
Datum afdoening
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
11 april 2024
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)