Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 1
  Opening door voorzitter presidium D. Straat
 2. 2

  • Planning en control cyclus: hoe zit dat in elkaar? Waar liggen de zwaartepunten?
  • Wat is daarbij de rol het Presidium? En de Auditcommissie?
  • Hoe pakt de raad zijn rol? Leidend of volgend?
  • Positionering raad – college – ambtelijke organisatie? Rollenscheiding? Samenspel?
 3. 3

  • Ophalen feedback n.a.v. presentatie (bijlage nog toe te voegen)
  • Discussie: Welke wensen leven er binnen de raad, is hier een (denk)richting uit te destilleren over hoe de inrichting van het proces Kadernota en Begroting binnen Medemblik eruit    moet zien? Wat is daarvoor nodig?
     NB: De gevolgde werkwijze voor de Kadernota 2023 treft u aan in bijlage 1.
     NB: Vraagstelling bij de evaluatie van het proces Kadernota 2023/Begroting 2023 treft u aan in bijlage 2.
  • Vaststellen van de voorlopige denkrichting
 4. 4
  Reflectie vanuit college/organisatie op mogelijkheden en onmogelijkheden tav de voorlopige denkrichting.
 5. 5
  Samenvatten/afspraken voor het vervolg