Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Rapporten over brandveiligheid van de VRNHN

ID

55

Gedaan in
Raadscommissie 2020 (9.1. Structuurvisie "Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3")
donderdag 10 september 19:30 tot 22:10
Raadzaal (MBG06)
Onderwerp

Rapporten over brandveiligheid van de VRNHN

Omschrijving

Structuurvisie "Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3". Gevraagd wordt of de rapporten over brandveiligheid van de VRNHN gedeeld kunnen worden. De wethouder zegt toe het rapport van de Veiligheidsregio ter inzage te leggen.

Einddatum

30-9-2020

Portefeuillehouder

A. van Langen

Stand van zaken

Het college stuurde in de week van 15 september een informatienota naar de raad met nummer DOC-20-295785 met het ontwerpbestemmingsplan ‘Transformatie recreatieparken De Maar, De Kogge 1 en De Kogge 3’. Daar zat ook een pdf van het ontwerpbestemmingsplan bij. Bijlagen 7 en 8 van die toelichting bevatten de adviezen ten aanzien van de brandveiligheid. Die zijn dus raadpleegbaar voor de raadsleden.

Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening

15-9-2020

Datum behandeling afdoening in raadscommissie