Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Verbouw Winkel Bagijnhof 7

ID

47

Gedaan in
Gemeenteraad 2020 (A.4. Ingekomen stukken en mededelingen)
donderdag 2 juli 18:30 tot 22:40
Digitaal
Onderwerp

Verbouw Winkel Bagijnhof 7

Omschrijving

Ingekomen stuk DOC-20-271769. De raad heeft de brief naar cat. III verplaatst (het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren)

Einddatum

30-6-2021

Portefeuillehouder

A. van Langen

Stand van zaken

25-10-2021 omgevingsaanvraag is ingediend en in behandeling.
27-05-2021 verzoek wordt afhandeling zodra de raad een besluit heeft genomen over het kern winkelgebied.

16/12/20 Op verzoek van het college heeft een extern onderzoeksbureau een advies uitgebracht over de gevolgen van de transitie van winkels naar wonen in de kernwinkelgebied van Medemblik. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp heeft de portefeuillehouder EZ besloten in overleg te gaan met de ondernemersvereniging. Het college verwacht uiterlijk in Q2 de raad over de afhandeling van het verzoek te informeren. 24/09-2020 Het college kijkt nogmaals naar het verzoek en verwacht uw raad in Q4 2020 hierover te informeren.

Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
Datum behandeling afdoening in raadscommissie