Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Reactie initiatiefvoorstel bestuurskracht

ID

43

Gedaan in
Gemeenteraad 2020 (A.4. Ingekomen stukken en mededelingen)
donderdag 4 juni 19:30 tot 22:30
Digitaal
Onderwerp

Reactie initiatiefvoorstel bestuurskracht

Omschrijving

Ingekomen brief, cat.III: (In handen stellen van het college voor nader advies)

Einddatum

31-12-2020

Portefeuillehouder

D. Straat

Stand van zaken

Het college kan op grond van artikel 35 van het 'Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019' schriftelijk wensen en bedenkingen met betrekking tot een initiatiefvoorstel ter kennisname brengen van de raad. Deze reactie is afkomstig van het college en gericht aan de gemeenteraad. Het initiatiefvoorstel is 24/09 besproken in de raad. Graag afvoeren.

Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening

24-9-2020

Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Bijlage(s)